For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Shitës/e

Vende të lira të punës

  • Vende të lira të punës
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : May 20, 2020
Skadimi : June 14, 2020
Orari : Orari i plotë
Lokacioni : Prishtinë
  • Shitës Ambulantivë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Përgjegjës për shitjen e mallit të programit të akulloreve “Algida” dhe produkteve të ngrira mishit të pulës për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga personat kompetent.

Mban evidence financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti si dhe evidencën e shitjes në teren.

Bën përgaditjet para daljes në teren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave.

I përmbahet planit ditor të vizitave (rutë planit të cilin e merr nga personat kompetent).

Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes, tejkalon pengesat 4) raportimin e punës ditore.

Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

 

  • Vozitës – Depo.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Transportimi mallrave të ngrira ushqimore brenda territorit të Kosovës.

Është përgjegjës për mirëmbajtjën dhe gjendjën teknike të automjetit sipas rregullave të kompanisë.

Kryen edhe punë tjera të cilat i kërkohen nga personat kompetent.

 

Kriteret dhe kushtet e nevojshme:

Të posedoj patentë shoferin valid në kategorin C1-C, përparësi(C).

Preferohët të ketë së paku 3 vite përvojë të punës si vozitës në kategorinë respektive.

Të posedojë së paku shkollimin e mesëm.

Kandidati duhët të jetë në gjendje të punojë me orarë fleksibil të punës.

 

  • Punëtorë – Depo.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

I kryen punët në harmoni me procedurat e menaxhimit.

Kryen edhe punë tjera të cilat i kërkohen nga personat kompetent.

Kriteret dhe kushtet e nevojshme:

Të posedoj patentë shoferin valid në kategorinë B përparësi C1-C.

Të posedojë së paku shkollimin e mesëm.

Kandidati duhët të jetë në gjendje të punojë me orarë fleksibil të punës.

 

 

Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top