For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Vende të lira të punës

  • Vende të lira të punës
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : May 18, 2020
Skadimi : June 11, 2020
Orari : Orari i plotë
Lokacioni : Lipjan

MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

  • Kimist/e – Teknolog Ushqimi
  • Brend Menaxher
  • Depoist
  • Vozitës i kategorisë C dhe B

 

KIMIST/E – TEKNOLOG USHQIMI

Përgjegjësitë kryesore:

Te kete pervoj pune si kimist/e – teknolog ushqimi

Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit

Përcjell konkurrencën në treg

Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar

Te jetë I përgjegjshem në orar të punës

Raporton në baza Javore

Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.

Te këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

Gatishmëri për punë me nderrime

 

BREND MENAXHER

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE

Harton dhe Implementon Politikat Shitese te Kompanise gjate vitit perkates

Projekton, Organizon dhe Implementon zgjerimin e Brand/Produkteve te firmes ne te gjithe tregun

Hulumton dhe identifikon mundesite e zgjerimit te Brand ne treg dhe i raporton Kompanise

Hulumton dhe krijon njohuri te gjera te tregut perkates ku operon

Hulumtimi dhe ben monitorimi e Konkurences ne treg si dhe sygjeron Kompanine per hapat e metejme

Planifikimin Financiar i te gjithe shitjes dhe aktiviteteve vjetore ne te gjithe tregun te ndare per Segmente

Krijon dhe i sygjeron Kompanise Forcen Shitese dhe Strukturimin e saje

Monitoron Forcen Shitese dhe mbulimin e Tregut ne baze te Raporteve

Raporton ne baza javor Kompanise mbi ecurine e Proceseve

Kryen vizita te Top Klientat,ne baze te plani Javor/Mujor te vizitave

AFTESITE DHE PREGADITJET E KERKUARA

Diplome Universitare – ne fushen e Biznesit ose Financave

Minimum pervoje 3 Vjet ne Menaxhim

Njohuri te mira te gjuhes Angleze

Njohuri te programeve te,Microsoft etj

Të ketë patentë shoferin kat. B

DEPOIST

Detyrat

Organizimi i depove te Djathrave ,Akulloreve,Lendes se pare

Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave

Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre

Bashkëpunime i ngushtë me KOLEG ne Depot e Djathrave ,Akulloreve,Lendes se pare

Te merr pergjegjesi per mallin e ngarkuar

Profili juaj

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.

Të këtë njohuri te punës në kompjuter,

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

VOZITËS I KATEGORISË C dhe B (1).

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON MAGIC ICE :

Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;

Ambient profesional dhe motivues;

Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;

Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;

Të jenë të motivuar për punë;

Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

KRITERET E PUNËSIMIT:

Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;

Patentë shofer të kategorisë B ;

Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;

Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË POZITËS VOZITËS I KATEGORISË C:

Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;

Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;

Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar

Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;

Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;

Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;

Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në info@magicice.net ose per informim ne tel: 049125605 nga ora 09:00 – 15:00 duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 12 Qershor, kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top