For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Teknik ne Energanë (Kalda)

 • Teknik ne Energanë (Kalda)
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : April 16, 2020
Skadimi : May 5, 2020
Lokacioni : Prishtinë

KORPORATA RUGOVE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove, Djathë Rugove dhe Shije Rugove. Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë në fabrikën e djathit “Rugove” SH.P.K. në Drelaj (Rugovë), Pejë për pozitën e hapur të punës:

TEKNIK NË ENERGANË

FABRIKA E DJATHIT “RUGOVE” SH.P.K., NË DRELAJ (RUGOVË), PEJË.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Është përgjegjës për operim dhe mirëmbajtje të pajisjeve dhe ambientit në departamentin e energanës (kaldaja me dru, kaldaja me naftë, kompresori i ajrit, ftohësi, sistemi i filtrimit të ujit, rezervuari i naftës dhe agregati) në baza të rregullta;
 • Evidenton dhe regjistron materialin shpenzues për departamentin e energanës (briket, dru, biomasë, kripë për fortësinë e ujit, filtër, llampa, naftë) dhe raporton në baza ditore për shpenzimin e tyre;
 • Përgatit materialet për shpenzim;
 • Sigurohet që të ketë mjaftueshëm avull në nivele të mjaftueshme për prodhim;
 • Mirëmban ambientin jashtë pjesës së prodhimit;
 • Evidenton, lajmëron defektet e mundshme si dhe eventualisht asiston ne riparim;
 • Është përgjegjës për porosi në kohë për materialet shpenzuese;
 • Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme;
 • Të jetë i gatshëm për pune ekipore;
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Të jetë banor/e e regjionit të Pejës.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron korporata Rugove:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Transport për punëtorët nga qyteti i Pejës për në fabrikë;
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 5 maj 2020, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top