For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Detajet e shpalljes

Punë Recepsionistë

Recepsioniste

 • Recepsioniste
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : May 1, 2020
Skadimi : May 11, 2020
Orari : Orari i plotë
Lokacioni : Prishtinë

Laboratori AvicenaKS hap konkurs për Recepsioniste.

Orari i punës:

E punësuara do të punojë 6 ditë në javë.

Orari punës do të jetë 8 orë.

Vetëm kandidatet të cilët janë fleksibile dhe i përshtaten orarit te punës do te thirren për intervistë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjigjet në telefonata dhe u jep informata telefonuesve, pranon mesazhe ose e transferon thirrjen tek individët e duhur, pranimin e e-mailave
 • Mirëpret vizitorët dhe telefonuesit, trajton kërkesat e tyre, ju jep zgjidhje apo i drejton tek personat e duhur sipas nevojave të tyre;
 • Të raportojë në baza ditor, javore, mujore, etj.
 • Pranon lajmërimet e postës, materialet promovuese dhe informacione të tjera;
 • Ruan oraret në kalendarin e ngjarjeve,
 • Kujdeset për tabelën e njoftimeve,
 • Punon me pajisje të zyrës si: makina me faks, fotokopjues, sisteme telefonike, përpunim teksti, menaxhim të bazës së të dhënave dhe aplikacione të tjera;
 • Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e vendit të punës;
 • Kryen detyra tjera sipas kërkesës për punë të ngjashme me pozitën e punës së saj;
 • Të manifestojë respekt, sjellje kolegiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve dhe tërë stafit;

Përparësi do të kenë ato kandidate të cilat kanë përvojë pune në laboratore apo spitale.

Lokacioni: Laboratori AvicenaKS,rr.Radovan Zogoviq, Prishtinë

Paga: Pagesa do të bëhet me marrëveshje.

Si të aplikoni:

Dërgoni CV-te tuaja së bashku me një fotografi në e-mailin: info@avicena-ks.org

Afati i fundit për aplikim është më datën: 12.05.2020, ora 16:00.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top