For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Përkthyes

Përkthyes/e të gjuhës Serbe (2 vende)

  • Përkthyes/e të gjuhës Serbe (2 vende)
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : April 6, 2020
Skadimi : April 13, 2020
Lokacioni : Prishtinë

KONKURS

Agjencia e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs për:

  • Përkthyes/e të gjuhës Serbe (2 vende)

Përgjegjësitë

  • Përkthimi i përmbajtjeve për agjencinë nga gjuha Serbe në Shqip dhe nga Shqipja në Serbisht
  • Përkthimi i materialeve të tjera që dërgohen nga stafi i Agjencisë dhe për qëllime të Agjencisë

Kushtet

  • E preferueshme; minimum 3 vite përvojë të ngjashme;
  • Shkathtësi komunikimi, në mënyrë verbale dhe në të shkruar, me qëllim që të jetë i aftë të komunikojë;
  • Njohuri të mira të punës me kompjuter
  • Aftësi në përmbushjen e detyrave dhe punëve me ngarkesë, dhe përcaktimin prioriteteve;

Kandidatët duhet të dërgojnë CV e tyre në zyrat e redaksisë apo në email adresën konkurse@kosovapress.com

Konkursi mbetet i hapur nga data 06 Prill 2020 deri më 13 Prill 2020.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top