For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Mundësi punësimi në Auto-Mita

  • Mundësi punësimi në Auto-Mita
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : May 18, 2020
Skadimi : June 14, 2020
Orari : Orari i plotë
Lokacioni : Prishtinë

Auto-Mita hap vende të lira pune:

 

  • Shërbyese për klientë (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Mirëpret klientët duke përcaktuar interesat dhe nevojat e tyre për kafe;

Edukon klientët duke prezantuar dhe shpjeguar menunë e pijeve;

Përgjegjëse për rregullin dhe pastërtinë në byfe;

Përgjegjëse për porosinë e materialeve sipas nevojës;

Përgjegjëse për mirëmbajtjen e inventarëve në byfe

Specifikat e punës:

Përvojë në shërbim të klientëve;

Aftësi të jashtëzakonshme dëgjimi dhe komunikimi.

Mundësi shumë e mirë për t’u avancuar në karrierë. Ju do të jeni pjesë e një ambient fantastik me ekipin më të mirë.

 

  • Ndihmës Mekanik (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Ndihmon në riparimin e veturave që përcaktohen nga udhëheqësi;

Kujdeset për pajisjet e servisit;

Të ndihmon me porositjen e materialeve;

Të bashkëpunon me departamentet përkatëse;

Specifikat e punës:

Përvojë relevante;

Duhet të jetë në gjendje të punon nën presion;

Shënim: Për këtë pozitë, në mungesë të CV-së, ju mund të dërgoni aplikimin tuaj edhe në viber ose whtsapp duke përshkruar shkurtimisht njohuritë tuaja, eksperiencen dhe informatat personale: +383 45 68 68 68

Mundësi shumë e mirë për t’u avancuar në karrierë. Ju do të jeni pjesë e një ambient fantastik me ekipin më të mirë.

 

  • Shtëpiak (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Të mirëmbajë objektin;

Të bëj riparime të lehta;

Të bëj instalimin e dritave;

Të menaxhojë sistemin elektrik, hidro-sanitar dhe të ngrohjes së objektit;

Të identifikojë dhe raportojë riparimet e mëdha.

Specifikat e punës:

Përvojë në fushën relevante;

Të ketë njohuri elementare të sistemeve elektrike, hidrosanitare dhe të ngrohjes;

Të jetë i vëmendshëm në detaje;

Shënim: Për këtë pozitë, në mungesë të CV-së, ju mund të dërgoni aplikimin tuaj edhe në viber ose whtsapp duke përshkruar shkurtimisht njohuritë tuaja, eksperiencen dhe informatat personale: +383 45 68 68 68

Mundësi shumë e mirë për t’u avancuar në karrierë. Ju do të jeni pjesë e një ambient fantastik me ekipin më të mirë.

 

Mekanik (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Riparon veturat që përcaktohen nga udhëheqësi;

Kujdeset për pajisjet e servisit;

Të jetë korrekt me porositjen e materialeve dhe administrimin e tyre;

Të bashkëpunon me departamentet përkatëse;

Të zbaton masat e sigurisë

Specifikat e punës:

Përvojë relevante;

Duhet të jetë në gjendje të punon nën presion;

E preferueshme te ketë njohuri të gjuhës serbo-kroate.

Shënim: Për këtë pozitë, në mungesë të CV-së, ju mund të dërgoni aplikimin tuaj edhe në viber ose whtsapp duke përshkruar shkurtimisht njohuritë tuaja, eksperiencen dhe informatat personale: +383 45 68 68 68

Mundësi shumë e mirë për t’u avancuar në karrierë. Ju do të jeni pjesë e një ambient fantastik me ekipin më të mirë.

 

  • Konsulent i Shitjes (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Të ndërtojë marëdhënie me klientët ekzistues dhe potencial;

Të prezantojë veturat në detaje;

T’u ofrojë klientëve zgjidhjen e duhur;

Të sygjerojë koncepte për kampanja të reja;

Të zbatojë procesin e shitjes që mbështetet në standardet e shitjes;

Të analizojë nevojat e tregut;

Të shqyrtojë dokumentet që lidhen me shitjen e veturave të reja duke i përmbushur të gjitha kërkesat ligjore;

Të mirëmbajë dokumentacionin e shitjes dhe mbikëqyrë sistemin e shitjes;

Të prezantojë rezultatet në baza mujore.

Specifikat e punës:

Përvojë në shitje, e preferueshme përvoja në shitje të veturave;

Të ketë njohuri të veturave;

Të ketë aftësi negociuese dhe komunikuese;

Të punojë në grup;

Duhet të jetë në gjendje të punoj nën presion;

E preferueshme të ketë Diplomë Universitare në fushat si: Menaxhment, Ekonomik dhe fusha të tjera relevante.

Shënim: Paga është e bazuar në skema jashtëzakonisht stimuluese me mundësi të ardhurave mujore mbi 1,500 EUR.

 

Të gjithë ju që plotësoni kriteret, ju ftojmë të aplikoni në hr@automita.com.

Magjistralja Prishtinë-Shkup

KM.5, Peroc, 1000 Prishtinë, Kosovë

+383 (0)38600045, info@automita.com

automita.com

 

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top