For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Mjeshtër i bukës

  • Mjeshtër i bukës
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : March 12, 2020
Skadimi : March 21, 2020
Lokacioni : Prishtinë

Buka shpk hap konkurs për Mjeshtër të bukës

Përgjegjësitë / Detyrat

Bashkepunon me stafin tjetër që përgatitin brumnat dhe udhëzon për përsonat e caktuar për sasine që duhet përgatit për pjekje

Pjekë produktet dhe kordinon që procesi i prodhimit finalizohet sipas kualitetit dhe standardeve të kompanisë

Kontrollon ardhjen e bukës sipas standarteve të kompanisë

Bënë pjekjen e produkteve sipas normativit dhe standardeve të kompanisë

Kontrollon pjekjen e produkteve sipas procesit dhe procedurave të kontrollit që kompania ushtron

Matë dhe peshon produktet pas pjekjes

Kontrollon kualitetin e produkteve sipas standardeve të kompanisë që produktet duhet të jenë

Numron dhe raporton produktet e pjekura

Raporton për produktet e dëmtuara gjatë procesit të pjekjes dhe defektet e ndërlidhura gjatë këti procesi

Ndihmon Menaxherin e Prodhimit në menaxhim dhe kordinim e procesit të prodhimit sipas standardeve të kompanisë.

Detyra të tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi direkt që ndërlidhen me procesin e punës.

Kualifikimet/Aftësitë:

Shkollimi i mesëm është i obliguar

Eksperiencë në bukëpjekje minimum 5 vite

Njohje të mirë të varietetit produkteve, normativit dhe kualitetit të tyre

Njohje e mirë me standardet HACCP dhe ISO

Të jetë fleksibil në orar të punës dhe kryerjen e detyrave tjera gjatë gjithë procesit të prodhimit.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top