For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Menaxher

Menaxher Regjional

  • Menaxher Regjional
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : February 23, 2020
Skadimi : March 21, 2020
Lokacioni : Prishtine, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovice

Prishtine, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovice

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

PLANIFIKON, ORGANIZON DHE SIGURON MENAXHIM PËR VEPRIMET FITIMPRURËSE TË PËRDITSHME TË PIKAVE NËN MENAXHIM;

MENAXHON DHE KOORDINON PUNËT NË NIVEL REGJIONAL TË PIKAVE SHITËSE;

MENAXHIMIN E RUAJTJËS DHE RRITJËS SË SHITJEVE NË REGJION;

ORGANIZON TAKIME ME KLIENTË EKZISTUES DHE ATA POTENCIAL;

ORGANIZON DHE KOORDINON KAMPANJA TË SHITJES DHE MARKETINGUT NË NIVEL REGJIONAL;

ORGANIZON FURNIZIMIN E PIKAVE ME TË GJITHA ARTIKUJT E DOMOSDOSHËM DHE TË NEVOJSHËM PËR SHITJE NË NIVEL REGJIONAL;

ANALIZON RAPORTET MUJORE DHE ORGANIZON TAKIME MUJORE PËR SHITJE ME MENAXHERAT E PIKAVE;

ËSHTË PËRGJEGJËS PËR MBATJEN E MARRËDHËNIEVE ME SHITJET NË ZONAT E PIKAVE DUKE IDENTIFIKUAR ZONAT E MUNDËSISË PËR RRITJEN E SHTJEVE;

MAKSIMIZON RENTABILITETIN DUKE SIGURUAR KONTROLLIN E PUNËS, MONITORIMIN E SAKTËSISË NË PUNË;

MIRËMBANË AMBIJETIN DUKE KONTROLLUAR PASTËRTINË, CILËSINË E SHËRBIMËVE DHE MONITORIMIN E PËRGJITHSHËM NË PUNË

KUALIFIKIMET DHE KRITERET E NEVOJSHME

MENAXHIMI I NJERËZËVE, PLANIFIKIMI, NGRITJA E PUNËS NË GRUP, DHËNJA E INFORMATAVE KTHYESE, SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT, ZHVILLIMI I BUXHETEVE,VETË-MOTIVIM, ZGJIDHJA E KONFLIKTIT, KOMUNIKIM TRANSPARENT;

SHKATHTËSI TË SHKËLQYERA NË SHITJE DHE NEGOCIATA;

KUPTIMI I MIRË I TË BËRIT BIZNES;

SHKOLLIMI I LARTË TREGTI, EKONOMIK, MENAXHMENT GRADA BACHELOR, PËRPARSI ME MASTER;

NJOHJA SHUMË E MIRË E PUNËS ME KOMPJUTER;

NJOHJA E GJUHËS ANGLEZE E DOMOSDOSHME;

PATENT SHOFER KATEGORIA-B;

PËRVOJË PUNE, MINIMUM 3 VITE.

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online duke dërguar CV-në tuaj me foto përmes e-mail adreses:

hr.shell.rks@gmail.com

Në subjekt le të shënohet pozita për të cilën aplikoni.

Informata shtesë: prej orës 08.00 deri në 17.00 në tel: +38349940014

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top