For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Koordinator/e për promocione

  • Koordinator/e për promocione
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : March 5, 2020
Skadimi : April 1, 2020
Lokacioni : Prizren

Kosmonte Foods kompani e distribuimit të produkteve ushqimore shpall konkurs për pozitën:

Koordinator/e për promocione 

 Për rajonin: Prizren (1) 

Përgjegjësitë dhe detyrat: 

Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që i caktohen;

Viziton pikat e promocioneve sipas route planit;

Organizon, planifikon dhe mbikqyr promocionet në bashkëpunim me stafin përgjegjës të departamentit të marketingut

Jep sugjerime të ndryshme për realizimin sa më të lehtë të punëve në dakordim me personat përgjegjës.

Kualifikimet e kërkuara:

Njohuri mbi bazat e marketingut dhe promovimit;

Kandidati duhet të ketë aftësi të mira komunikuese, planifikuese, organizative dhe të jenë ambicioz/e në përmbajtjen dhe përmbushjen e kërkesave;

Të kenë aftësi kreative në reklamim, prezantim dhe në fushën e menaxhimit;

Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë;

Të kenë përvojë pune;

Kandidati duhet të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të ketë sjellje profesionale ndaj klientëve dhe kolegëve

Kandidati duhet të posedoj patent shoferin e kategorisë B.

Përparësi kanë kanditatët që janë me vendbanim nga rajoni I kërkuar sipas këtij konkursi.

Mosha e preferuar: 23-30.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-në përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@kosmontefoods.com 

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni “Koordinator për promocione”

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top