For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Shitës/e

Komercialist, Shitës, Vozitës

  • Komercialist, Shitës, Vozitës
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : April 6, 2020
Skadimi : April 30, 2020
Lokacioni : Prishtinë

Komercialist.

Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com 

****

Vozitës – Depo. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

*Transportimi mallrave të ngrira ushqimore brenda territorit të Kosovës.

*Është përgjegjës për mirëmbajtjën dhe gjendjën teknike të automjetit sipas rregullave të kompanisë.

*Kryen edhe punë tjera të cilat i kërkohen nga personat kompetent.

Kriteret dhe kushtet e nevojshme: 

*Të posedoj patentë shoferin valid në kategorin C1-C, përparësi(C).

*Preferohët të ketë së paku 3 vite përvojë të punës si vozitës në kategorinë respektive.

*Të posedojë së paku shkollimin e mesëm.

*Kandidati duhët të jetë në gjendje të punojë me orarë fleksibil të punës.

Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com

****

Shitës Ambulantivë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

*Përgjegjës për shitjen e mallit të programit të akulloreve “Algida” dhe produkteve të ngrira mishit të pulës për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga personat kompetent.

*Mban evidence financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti si dhe evidencën e shitjes në teren.

*Bën përgaditjet para daljes në teren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave.

*I përmbahet planit ditor të vizitave (rutë planit të cilin e merr nga personat kompetent).

*Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes, tejkalon pengesat 4) raportimin e punës ditore.

*Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top