For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

Gazetar/e (3), Gazetar/ e – Praktikant/e (2)

  • Gazetar/e (3), Gazetar/ e – Praktikant/e (2)
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : February 22, 2020
Skadimi : March 5, 2020
Lokacioni : Prishtinë

In Media Group sh.p.k shpall konkurs për këto vende pune, për Gazetën Online “InLajmi”:

3 Gazetar/e

2 Gazetar/ e – Praktikant/e

   Kualifikimet për gazetar/e janë:

Diplomë universitare: Fakulteti i Gazetarisë;

Minimum 1 vit përvojë pune profesionale në Portal lajmesh;

Njohja e gazetarisë së terenit;

Njohja shumë e mirë e drejtshkrimit;

Njohuri të gjuhës Angleze (e dëshirueshme);

Shkathtësi në komunikim dhe planifikim të punës;

Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese në media;

Shkathtësi të punës në grup dhe nën presion me orar fleksibil;

Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (WordPress, Foto & Video Edit etj.).

 

Kualifikimet për gazetar/e Praktikant/ e janë:

Diplomë universitare: Fakulteti i Gazetarisë;

Njohuri të përgjithshme në gazetari

Shkathtësi në të shkruar dhe komunikim

Të jetë e përgjegjëshme me detyrat që ngarkohet

Të jetë e gatshme të punoj e qetë dhe nën presion

Njohja e gjuhës angleze (e dëshiruehme)

Në titull duhet të ceket pozita e punës për të cilën konkuroni!

CV-në me një foto mund t’a dërgoni në e-mail adresën: marketing@inlajmi.com

Konkursi është i hapur prej 20.02.2020 – 05.03.2020

Për intervistë do të ftohen vetëm kandidatët që përzgjedhen në rrethin e ngushtë.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top