For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

2 vende pune në depo ftohëse -18°C

  • 2 vende pune në depo ftohëse -18°C
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : March 15, 2020
Skadimi : April 13, 2020
Lokacioni : Prishtinë

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit.

Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

1. Punëtorë në depo ftohëse -18°C (1 Pozitë), 

2. Depoist – Në depo Ftohëse (1 Pozitë).

 

Pozita: Punëtorë në depo ftohëse -18°C 

Detyrat:

Organizimi i depos ftohëse,

Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave,

Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre,

Bashkëpunim i ngushtë me KOLEG.

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar,

Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B.

Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve,

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibi.

 

Pozita: Depoist – Në depo Ftohëse

Detyrat: 

Organizimi i depos ftohese Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave,

Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre,

Bashkëpunim i ngushtë me KOLEG,

Te punoi bashke me koleget ne DEPO FTOHESE,

Te merr pergjegjesi per mallin e ngarkuar.

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar,

Te këtë njohuri te punës në kompjuter,

Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B,

Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve,

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibi.

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: info@magicice.net deri me date: 13 Prill, ne ora 16:00h, ose ne Nr mobil 049 125 605.

Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top