For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

2 pozita te punes – 1. GJEODET 2. INXHINIER

  • 2 pozita te punes – 1. GJEODET 2. INXHINIER
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : April 6, 2020
Skadimi : April 30, 2020
Lokacioni : Prishtinë

N.SH 3D Project shpall konkurs për dy vende pune.Nëse mendoni se keni përvojën, aftësitë dhe energjinë e duhur, aplikoni për pozitat e hapura:

1. GJEODET

2. INXHINIER I INFRASTRUKTURËS RRUGORE OSE INXHINIER I NDËRTIMTARISË

  1. Përgatitja shkollore (Bachelor ose Master).
  2. Përvoja e punës si gjeodet.
  3. Përvojë pune në matje gjeodezike me GPS dhe Total Station.
  4. Aftësia dhe përvoja e punës në projektim, mbikqyrje dhe menaxhim të projekteve të fushës së gjeodezisë dhe projektimit të rrugëve.
  5. Aftësi profesionale në verzionet e tanishme të AutoCAD, Plateia, ArchiCAD, MS Word dhe Excel. Programet e tjera të preferuara.
  6. Patent shoferi (obligative).
  7. Gjuha angleze (e preferuar).

 Të interesuarit ta dërgojnë CV-në e tyre së bashku me dokumentet e shkollimit, trajnimeve dhe letrat e referencës nga punëdhënësit paraprak në email adresën: 3dprojekte@gmail.com

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top