For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Menaxher

10 vende pune – Brand Menaxher/e

  • 10 vende pune – Brand Menaxher/e
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : February 26, 2020
Skadimi : March 10, 2020
Lokacioni : Vushtrri

KONKURS

EMONA Group, si distributor ekskluzivë në tregun e Kosovës për disa brende të njohura ushqimore dhe hixhienike kërkon të punësoj:

Brand Menaxher/e (10 POZITA)

Detyrat dhe përgjegjësitë për Brand Menaxher/e:Udhëzime rreth aplikimit:

Është përgjegjës për çështjet që lidhen me brendin e caktuar;

Planifikon dhe mbikqyrë ecurinë e produkteve në treg të brendit të caktuar;

Analizon pozicionimin e brendit në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);

Zhvillon dhe implementon aktivitetet e marketingut bazuar në strategjinë e brendit;

Përgatitjen e raporteve sipas kërkesave të bordit drejtues;

Koordinimin dhe bashkëpunimin me menaxherin e marketingut në lidhje me aktivitetet e marketingut në lidhje me brendin;

Monitoron ekzekutimin e standardeve të brendit dhe rregullave të tij.

Kriteret e punësimit-Brand Menaxher/e:

Përvojë relevante të punës së paku 3 vite në distribuim;

Diplomë Universiteti në drejtimet: Menaxhment, Administrim Biznesi, Marketing ose të ngjashme;

Aftësi të mira menaxheriale, komunikuese dhe organizative;

Njohja e gjuhës angleze (E domosdoshme)

Të ketë aftësi të mira të planifikimit, komunikimit dhe të punës ekipore;

Të ketë njohuri të mira në MS Office (Windows, Excel, Power Point) dhe programeve aplikative;

Patent shoferi (Kategoria B).

Udhëzime rreth aplikimit:

Kandidatët e interesuar për punë, duhet të dërgojnë CV & Letèr Motivuese në: hr@emonagroup.com ose edhe personalisht në zyrën qendrore Rr. Ajet Gërguri Nr.42, Vushtrri, Kosovë. Tel +383 (0) 28 570 665.

Ju lutem që te Subjekti e shenoni pozitën e punës për të cilën aplikoni!

Konkursi është i hapur nga data 26.02.2020 deri me datën 10.03.2020.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top